Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra dự toán công trình điều chỉnh Dự án thành phần II (giai...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra dự toán công trình điều chỉnh Dự án thành phần II (giai đoạn 1) thuộc Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
       Sở GTVT Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-SGTVT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra dự toán công trình điều chỉnh Dự án thành phần II (giai đoạn 1) thuộc Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, với các nội dung sau:

       - Nhà thầu trúng thầu: Viện kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng.

       - Giá trúng thầu: 202.730.000 đồng.

       - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

        - Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

        Trên cơ sở kết quả chỉ định thầu được duyệt, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, phòng Kế hoạch tài chính có trách tham mưu tổ chức ký kết hợp đồng với Nhà thầu được chỉ định và triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ, tuân thủ các quy định hiện hành.​/.