Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phúc đáp Công văn số 2563/SGTVT-QLVT ngày 24/5/2023 của Sở GTVT TP. Hà Nội về việc rà soát, cập nhật các nốt giờ khôn...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phúc đáp Công văn số 2563/SGTVT-QLVT ngày 24/5/2023 của Sở GTVT TP. Hà Nội về việc rà soát, cập nhật các nốt giờ không có xe hoạt động, không ký hợp đồng với bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình năm 2023
       Sở Giao thông vận tải Hà Nam rà soát và báo cáo kết quả tại 05 bến xe khách Hà Nam đi bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, cụ thể sau:
       Thông tin hoạt động các Bến xe khách: 1533.pdf

       Chi tiết nốt giờ và xe đang hoạt động : PHỤ LỤC I.xlsx

                                                                     PHỤ LỤC II.xlsx

                                                                       PHỤ LỤC III.xlsx

                                                                       PHỤ LỤC IV.xlsx

                                                                       PHỤ LỤC V.xlsx