Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc đại phận tỉnh Hưng Yên và Hà Nam
Bộ GTVT vừa có Quyết định điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc đại phận tỉnh Hưng Yên và Hà Nam.
      Theo đó, Bộ điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 2 của dự án đến năm 2023 và nguồn vốn: Giai đoạn 1: Giữ nguyên theo Quyết định 2865/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ GTVT; Giai đoạn 2: Trong phạm vi nguồn vốn được Thủ tướng chính phủ giao năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT.
       Nội dung Quyết định: QĐ 595 QĐ-BGTVT 200421 Phe duyet ĐC DA.pdf
Tin liên quan