Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động của xe ô tô hết niên hạn sử dụng và quá hạn đăng kiểm, công tác...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động của xe ô tô hết niên hạn sử dụng và quá hạn đăng kiểm, công tác kiểm định phương tiện trên địa bàn tỉnh
Để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót và nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Sở GTVT chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm PTGTVT và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động của xe ô tô hết niên hạn sử dụng và quá hạn đăng kiểm, công tác kiểm định phương tiện trên địa bàn tỉnh.
      Theo đó, Sở yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thực hiện nghiêm quy trình kiểm định phương tiện và các quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Người đứng đầu đơn vị đăng kiểm, phụ trách dây chuyền kiểm định chịu trách nhiệm trước Cục Đăng. Công khai các thủ tục, quy trình kiểm định, giá dịch vụ kiểm định; số điện thoại đường dây nóng phán ánh vi phạm của Sở GTVT Hà nam tại trụ sở đơn vị để người dân, doanh nghiệp có thể kịp thời phản ánh các tiêu cực trong hoạt động kiểm định phương tiện. Đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ, nhận thức đối với các cán bộ, nhân viên đăng kiểm; tích cực phòng chống tiêu cực trong hoạt động kiểm định phương tiện tại đơn vị; kiên quyết xử lý đối với những đăng kiểm viên có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp nhất là Lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, phúc tra kết quả kiểm định của các đăng kiểm viên để kịp thời phát hiện các vi phạm trong trong quá trình kiểm định phương tiện tại đơn vị. 
Đồng thời Sở yêu cầu các đơn vị liên quan (Thanh tra Sở, Phòng QLVL,PTNL) tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kiểm định của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm các quy định về kiểm định phương tiện.
    Nội dung văn bản: 2215.pdf