Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 03/2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 03/2023
    Theo đó, trong tháng 3/2023 tổ chức 05 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 05, 12, 19 và 26 của các cơ sở đào tạo Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định, cụ thể:
TT

THỜI GIAN

 SÁT HẠCH

KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠO​ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCHGHI CHÚ
1Sáng 05/3/2023K05
Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà NamTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
2Sáng 05/3/2023

K02

K03

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiệnK02 chuyển lịch t2/2023
3Sáng 12/3/2023K06Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà NamTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
4Sáng 19/3/2023K04Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
5Sáng 26/3/2023K07Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà NamTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện ​