Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn giá trị sử dụng của Hộ kinh doanh Vũ Trường An

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn giá trị sử dụng của Hộ kinh doanh Vũ Trường An
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Vũ Trường An trong đó trình bày nội dung ngừng kinh doanh vận tải và trong quá trình sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bị mất nên không thu hồi để nộp lại được. Ngày 31/5/2024, Sở GTVT có thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã cấp đối với Hộ kinh doanh Vũ Trường An không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
       Theo đó, đtăng cường công tác quản lý đồng thời xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảm trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã cấp đối với Hộ kinh doanh Vũ Trường An không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo. Yêu cầu Hộ kinh doanh Vũ Trường An có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra vi phạm. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng trong quá trình quản lý, tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu đơn vị trên thì tiến hành thu hồi và xử lý theo quy định.
        Nội dung chi tiết: ​1278.pdf