Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 10 năm 2020

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 10 năm 2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 10 năm 2020.
       Theo đó, trong tháng 10/2020 tổ chức 07 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 ​vào các ngày 03, 17, 18, 24, 25 và 31 của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn (Trung tâm sát sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc) tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
        Nội dung thông báo: 1444.moto.pdf