Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 6/2023

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 6/2023
       Theo đó, căn cứ các quy định hiện hành và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch của Cơ sở đào tạo trong tháng 6/2023 tổ chức 02 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 11 và 25/6 của cơ sở đào tạo (Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc) tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện, cụ thể:
     
TT​

NGÀY

 SÁT HẠCH

KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCHGHI CHÚ
1

Chiều ngày

11/6/2023

K07Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc
Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
2

Sáng ngày

25/6/2023

K08Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện