Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 3/2023

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 3/2023
      Theo đó, trong tháng 3/2023 tổ chức 04 khoá sát hạch lái xe ô tô vào các ngày 15, 18, 25 và 29 của các cơ sở đào tạo Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc, Trường Cao đẳng nghề Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định, cụ thể: 
      
TT​THỜI GIAN SÁT HẠCHHẠNG - KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCHGHI CHÚ
1
15/3/2023

B1(stđ)-K80;

C - K86

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
218/3/2023

B2 - K120;

C - K40

Trường Kinh tế - Kỹ thuật Hà namTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
325/3/2023

B2 - K148;

C - K102

Trường Cao đẳng Nghề Hà NamTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
429/3/2023

B1(stđ)-K81;

B2 - K161

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện