Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 6/2023.

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 6/2023.
     Theo đó, căn cứ các quy định hiện hành và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch của Cơ sở đào tạo trong tháng 6/2023 tổ chức 02 khoá sát hạch lái xe ô tô các hạng của cơ sở đào tạo (Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc) vào ngày 10 và 18/6 tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định, cụ thể:
      
TT​

NGÀY

 SÁT HẠCH

HẠNG - KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCHGHI CHÚ
110/6/2023B11-K85Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
218/6/2023

B11-K86;

C – K90

Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện