Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo phương tiện mang biển kiểm soát 90C-098.58 của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Long không được kinh doanh vận tải ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo phương tiện mang biển kiểm soát 90C-098.58 của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Long không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu
Căn cứ Quyết định số G01.875.308.006-981-23-004618/QĐ-XPHC, ngày 29/11/2023 của Trưởng phòng cảnh sát giao thông Ninh Thuận, Công an tỉnh Ninh Thuận và các quy định hiện hành, Sở GTVT thông báo phương tiện mang biển kiểm soát 90C-098.58 của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Long không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu.
      Nội dung thông báo: 2425.pdf