Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH Thủy Tiến

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH Thủy Tiến
Căn cứ các quy định hiện hành và đơn xin ngừng kinh doanh vận tải ngày 18/7/2023 của Công ty TNHH Thủy Tiến, Sở GTVT quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH Thủy Tiến.
      Theo đó, Sở GTVT thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Công ty TNHH Thủy Tiến. Địa chỉ: Thôn La Mát, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
     Nội dung chi tiết: 209.pdf