Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH TM Nhung Sơn

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH TM Nhung Sơn
Sở GTVT Hà Nam vừa có Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và 08 phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH TM Nhung Sơn.
      Theo đó, căn cứ các quy định hiện hành và đơn đề nghị tạm dừng kinh doanh vận tải số 12/CV-NS ngày 20/05/2023 của Công ty TNHH TM Nhung Sơn về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải. Ngày 13/11/2023 Sở GTVT Hà Nam có quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Công ty TNHH TM Nhung Sơn.

      - Địa chỉ: Kim Lũ, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

     - Giấy phép KDVT bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp lần thứ 1, số GPKD 311/GPKDVT ngày 16/05/2016

    Yêu cầu Công ty TNHH TM Nhung Sơn có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và nộp toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được cấp cho đơn vị về Sở GTVT Hà Nam.
     Nội dung quyết định và danh sách phù hiệu thu hồi: QĐ310.pdf