Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 19/01/2024 của Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Sở GTVT Hà Nam quyết định Thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng.
    Theo đó, thu hồi 01 Giấy phép KDVT bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp lần thứ 1, số GPKD 1577/GPKDVT ngày 02/07/2018, có thời hạn đến ngày 02/07/2025 và 01 phù hiệu xe ô tô:
STTBiển kiểm soátSố phù hiệuNgày cấpNgày hết hạnLoại hình
190C-069.74351700675611/07/201802/07/2025Xe Tải​
    Yêu cầu Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và nộp toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được cấp cho đơn vị về Sở GTVT Hà Nam ./.