Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Lê Quang Hợp

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Lê Quang Hợp
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải ngày 23/01/2024 của Hộ kinh doanh Lê Quang Hợp và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nam quyết định không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Lê Quang Hợp kể từ ngày 26/01/2024
        Theo đó, thu hồi 01 Giấy phép KDVT bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp lần thứ 1, số GPKD 715/GPKDVT ngày 06/01/2017, có thời hạn đến ngày 06/01/2024 và 01 phù hiệu xe ô tô:
STTBiển kiểm soátSố phù hiệuNgày cấpNgày hết hạnLoại hình
190C-048.21
116309/01/201706/01/2024Xe Tải
      Yêu cầu Hộ kinh doanh Lê Quang Hợp có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và nộp toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được cấp cho đơn vị về Sở GTVT Hà Nam ./.