Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tụcthực hiện các biện pháp phòng, chống dịchCovid-19trong tình hình mới và triển khai cập nhập thông tin lên hệ ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tiếp tụcthực hiện các biện pháp phòng, chống dịchCovid-19trong tình hình mới và triển khai cập nhập thông tin lên hệ thống Bản đồ chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các Bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tiếp tụcthực hiện các biện pháp phòng, chống dịchCovid-19trong tình hình mới và triển khai cập nhập thông tin lên hệ thống Bản đồ chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19.
        Nội dung văn bản: 720.pdf