Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính năm 2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính năm 2018
Để có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan công tác tiếp nhận, giải quyết  và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở GTVT; phát huy những kết quả đạt được, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế; tiếp tục rà soát, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa về thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.
            Sở GTVT Hà Nam vừa ký văn bản số 1161/SGTVT-PCAT về việc tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính năm 2018. Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các phòng, đơn vị: Quản lý VTPT&NL, Quản lý KCHTGT, Pháp chế-ATGT, Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính năm 2018 của sở GTVT với các thủ tục hành chính sau: Cấp đổi giấy phép lái xe; Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Cấp phù hiệu cho xe taxi, hợp đồng, vận tải hàng hóa, hành khách tuyến cố định; Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; Chấp thuận và cấp GPTC công trình thiết yếu trong phạm vị bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB; chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công, cấp GPTC xây dựng nút giao đấu nối vào Quốc lộ, đường tỉnh; Kiểm định và cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

          Đồng thời yêu cầu các phòng, đơn vị trên lập danh sách người dân, tổ chức, doanh nghiệp lấy ý kiến khảo sát, gửi phiếu khảo sát, lấy kết quả khảo sát, tổng hợp kết quả khảo sát. Thời gian tổ chức lấy phiếu khảo sát từ 20/7/2018 đến 30/7/2018./.  


Văn phòng