Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai các thông tư mới ban hành của Bộ GTVT, BộTài chính trong lĩnh vựcquản lý vận tải, phương tiện và người lái

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai các thông tư mới ban hành của Bộ GTVT, BộTài chính trong lĩnh vựcquản lý vận tải, phương tiện và người lái
Ngày 15/01/2024, Sở GTVT có văn bản triển khai thực hiện 14 văn bản mới ban hành của Bộ GTVT, BộTài chính trong lĩnh vựcquản lý vận tải, phương tiện và người lái đến các cơ quan đơn vị nghiên cứu, tuyên truyền vàtriển khai thực hiện.
       
TT​Số Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
126/2023/TT-BGTVT

29/9/2023V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viện đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.
227/2023/TT-BGTVT29/9/2023V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển.
334/2023/TT-BGTVT30/11/2023V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT- GTVT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.
436/2023/TT-BGTVT13/12/2023Ban hành Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
537/2023/TT-BTC07/6/2023V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.
637/2023/TT-BGTVT13/12/2023V/v quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới.
738/2023/TT-BGTVT18/12/2023V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
841/2023/TT-BGTVT29/12/2023Quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ.
943/2023/TT-BGTVT29/12/2023V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 và Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.
1044/2023/TT-BGTVT29/12/2023V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
1145/2023/TT-BGTVT29/12/2023V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng.
1246/2023/TT-BGTVT29/12/2023V/v Ban Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy.
1347/2023/TT-BGTVT31/12/2023V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng.
1449/2023/TT-BGTVT31/12/2023V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe đạp điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.