Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai công văn số 2598/BGTVT-VT ngày 13/03/2024 của Bộ Giao thông vận tải tăng cường phối hợp trong công tác quả...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Triển khai công văn số 2598/BGTVT-VT ngày 13/03/2024 của Bộ Giao thông vận tải tăng cường phối hợp trong công tác quản lý tránh thất thu thuế đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe trá hình
Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý tránh thất thu thuế đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe trá hình. Ngày 29/3/2024 Sở GTVT có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tren địa bàn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
        Nội dung chi tiết văn bản: 729.pdf