Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Ngày 31/3/2024 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nam, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị kinh doanh vận tải và Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện.
     Nội dung thông tư: Thông tư 07.2004.TT-BGTVT.pdf