Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Văn bản số 11445/BGTVT-VT, ngày 02/11/2022 của Bộ GTVT về việc cập nhật, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Triển khai Văn bản số 11445/BGTVT-VT, ngày 02/11/2022 của Bộ GTVT về việc cập nhật, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị quản lý khai thác Bến xe trên địa bàn tỉnh Triển khai Văn bản số 11445/BGTVT-VT, ngày 02/11/2022 của Bộ GTVT về việc cập nhật, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.
     Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác Bến xe trên địa bàn tỉnh niêm yết trên hệ thống thông tin của bến xe các thông tin liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục tuyến vận tải đã nêu tại Công văn số 11445/BGTVT-VT ngày 02/11/2022 của Bộ GTVT. Kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị vận tải ghi đúng hành trình, lịch trình trong Lệnh vận chuyển và thực hiện đúng hành trình đã được Bộ GTVT công bố. Rà soát, cập nhật các tuyến vận tải đã được Bộ GTVT công bố trong Danh mục tuyến để đề xuất giờ xuất bến phù hợp với số chuyến đã được điều chỉnh (đối với những tuyến điều chỉnh hành trình, cự ly, lưu lượng…) và tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải đăng ký khai thác theo quy định.
     Nội dung văn bản: 2105.pdf