Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 39(18/9/2017-24/9/2017)

Lịch công tác tuần 39(18/9/2017-24/9/2017)

 

Thứ, ngày

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Lãnh đạo chủ trì hoặc tham dự

 

Địa điểm

Thứ 3

19/9/2017

Chiều

1. Hội nghị QH cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo Sở.

 

Hội trường UBND tỉnh

Hội nghị QH cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Đ/c Đặng Trọng Thắng - GĐ Sở dự

Hội trường UBND tỉnh

Hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm

 

Phòng 321, UBND tỉnh

Thứ 4

20/9/2017

Sáng

1. Hội nghị QH cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

 

Đ/c Đặng Trọng Thắng - Giám đốc Sở.

 

Hội trường UBND tỉnh

Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới năm 2017

Trưởng, phó các phòng; giám đốc, phó GĐ các đơn vị thuộc Sở

Trường chính trị tỉnh Hà Nam.

 

Thứ 5

21/9/2017

Sáng

Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam

 

Đ/c Đặng Trọng Thắng - Giám đốc Sở

Trung tâm văn hóa tỉnh Hà Nam.

 

 

 

Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới năm 2017

Trưởng, phó các phòng; giám đốc, phó GĐ các đơn vị thuộc Sở

 

Trường chính trị tỉnh Hà Nam