Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT năm 2019

Thủ tục hành chính SGTVT  
Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT năm 2019

Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nam: QĐ3003.pdf

Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nam: 3004-QĐ công bố Danh mục TTHC.pdf

Nội dung chi tiết từng TTHC: 01. Noi dung Bo TTHC - 2019 (Q3003).rar