Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai công chức giải quyết hồ sơ trễ hạn tháng 03/2024 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công khai công chức giải quyết hồ sơ trễ hạn tháng 03/2024 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh
Căn cứ Công văn số 1402/VPUB-HCCKSTT ngày 19/4/2024 về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 03/2024 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Sở GTVT công khai 02 công chức giải quyết hồ sơ trễ hạn  tháng 03/2024 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.
Danh sách công chức xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 03/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

STT​Công chứcSố lần gây trễ hạn hồ sơ trong tháng 03/2024Lũy kế số lần gây trễ hạn hồ sơ kể từ ngày 01/01/2024 đến nayGhi chú
ISở Giao thông vận tải   
1Đào Đăng Thành, Bộ phận TN và TKQ 11 
2Nguyễn Thành Đồng, Phòng QL vận tải & phương tiện người lái11 

Danh sách hồ sơ TTHC cấp Sở, ban, ngành giải quyết trễ hạn trong tháng 03/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

STT​Số hồ sơNgày tiếp nhậnNgày hẹn trả kết quảNgày có kết quảTên cán bộ/ Bộ phận xử lý HSTên đơn vịNgày bắt đầu theo quy trìnhNgày kết thúc theo quy trìnhNgày kết thúc thực tế
ISở Giao thông vận tải       
1000.00.04.H25-240321-002321/03/2024 15:01:1825/03/2024 15:01:1826/03/2024 09:33:02Đào Đăng ThànhBộ phận TN và TKQ21/03/2024 15:01:1822/03/2024 07:01:1825/03/2024 07:53:08
21/03/2024 15:01:1825/03/2024 15:01:1826/03/2024 09:33:02Nguyễn Thành ĐồngPhòng QL vận tải & phương tiện người lái25/03/2024 07:53:0825/03/2024 09:53:0825/03/2024 10:11:35