Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giải tỏa khu vực chợ Đồn Xá huyện Bình Lục (QL37B)

Tin tức sự kiện  
Công tác giải tỏa khu vực chợ Đồn Xá huyện Bình Lục (QL37B)
Ngày 11/5/2020, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xã Đồn Xá-huyện Bình Lục tổ chức thực hiện giải tỏa tụ điểm họp chợ tự phát tại khu vực chợ Đồn Xá trên tuyến QL37B thuộc địa bàn.

        Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-TTr ngày 04/5/2020 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải về tăng cường công tác xử lý, giải tỏa các tụ điểm họp chợ tự phát (chợ cóc), các hộ kinh doanh buôn bán hàng hóa, vật liệu xây dựng vi phạm về ATGT trên các tuyến đường ĐT.491, ĐT.492, QL37B. 

Ngày 11/5/2020, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xã Đồn Xá-huyện Bình Lục tổ chức thực hiện giải tỏa tụ điểm họp chợ tự phát tại khu vực chợ Đồn Xá trên tuyến QL37B thuộc địa bàn, kết quả: Tháo dỡ 11 phông bạt, máii che, mái vẩy; 8 biển quảng cáo; 15 quầy bán hàng hóa các loại. Kết thúc đợt giải tỏa, các bên tiến hành bàn giao mặt bằng đã giải tỏa cho đơn vị quản lý đường và chính quyền địa phương xã Đồn Xá quản lý, chống tái lấn chiếm.

Quá trình giải tỏa vi phạm được thực hiện kiên quyết, triệt để; được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau giải tỏa đã tạo đường thông, hè thoáng góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường./.


Thanh tra Sở