Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giải tỏa trên tuyến ĐT.493B và ĐT.495 địa phận huyện Thanh Liêm

Tin tức sự kiện  
Công tác giải tỏa trên tuyến ĐT.493B và ĐT.495 địa phận huyện Thanh Liêm
Thực hiện kế hoạch số 58/KH-TTr ngày 22/4/2024 của Thanh tra Sở về việc giải tỏa vi phạm lòng, lề đường, phạm vi đất của đường bộ đã đền bù GPMB trên tuyến đường ĐT.493B Thị xã Duy Tiên; phối hợp với UBND xã Thanh Hà giải tỏa ĐT 495
 Từ ngày 13/05/2024 đến ngày 21/05/2024, tổ chức tuyên truyền Kế hoạch giải tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả: Thực hiện giải tỏa với chiều dài 6,6 km; tháo dỡ 20 lều bạt tạm; 50 biển quảng cáo, di chuyển 15 m3 gỗ; bốc xúc 200 m3 đất đá thải ra khỏi phạm vi đất dành cho đường bộ; giải tảo 02 điểm chợ cóc trên ĐT 493B (tại Km0+00 và Km 5+500), yêu cầu 35 trường hợp bán hàng ảnh hưởng đến TTATGT di chuyển đi nơi khác.

Kết thúc đợt giải tỏa, tiến hành bàn giao mặt bằng đã giải tỏa cho chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường theo dõi quản lý, chống tái lấn chiếm.

2.jpg

Quá trình giải tỏa vi phạm được thực hiện kiên quyết, triệt để; được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau giải tỏa đã tạo đường thông, hè thoáng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.