Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 9 tháng năm 2021.

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 9 tháng năm 2021.
Từ tháng 01/2021 đến  9/2021, Thanh tra Sở đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 149 trường hợp, phạt tiền 1.444,6 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 46 trường hợp, tước 02 Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn.
           Chín tháng đầu năm 2021, Thanh tra sở GTVT Hà Nam tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền, kết quả:

          Kiểm tra việc chấp hành các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các nhà máy, mỏ khai thác, sản xuất và cung ứng vật liệu trên địa bàn đối với 09 doanh nghiệp. Lập biên bản vi phạm hành chính 09 doanh nghiệp vi phạm về bốc xếp hàng hóa lên phương tiện ô tô quá tải trọng cho phép, phạt tiền 154 triệu đồng.

          Phối hợp với Trạm KSTTXLĐ và thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên theo thẩm quyền, kết quả: Từ tháng 01/2021 đến  9/2021, Thanh tra Sở đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 149 trường hợp, phạt tiền 1.444,6 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 46 trường hợp, tước 02 Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn.​


Thanh tra Sở