Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Đăng ký tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023
Nhằm tích cực hưởng ứng về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023, Sở GTVT ban hành văn bản tuyên truyền phổ biến Kế hoạch, Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023 đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và các lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.
       Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, hưởng ứng về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023 đến toàn lái xe đơn vị. ​Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, chỉ gửi tối đa 05 Hồ sơ xét giải thưởng Vô lăng vàng là những lái xe có thành tích xuất sắc nhất của đơn vị (theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Thể lệ này) và gửi trực tiếp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam để kiểm tra và xác nhận. Sau đó các đơn vị trực tiếp nộp hồ sơ xét giải thưởng cho cá nhân và tập thể về Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trước 17 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2023. Các hồ sơ gửi đến sau mốc thời gian trên sẽ không được xét duyệt.

      Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Cục Đường bộ Việt Nam, D20, Tôn Thất Thuyết, KĐT mới, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 0243.8223593; Fax: 0243.8223592; đề nghị các đơn vị gửi bản mềm (file Word) tóm tắt thành tích theo quy định tại Thể lệ qua địa chỉ email: vlvquocgia@gmail.comTrường hợp tập thể và cá nhân trong một doanh nghiệp cùng tham gia đăng ký hồ sơ có thể đóng gộp thành một tập, nhưng tách thành hai phần, phần một cho tập thể và phần hai là cá nhân lái xe.

      Thông tin chi tiết và câu hỏi liên quan đến Giải thưởng “Vô lăng vàng" lần thứ 11 năm 2023 đề nghị liên hệ về ông Lê Việt Hoàng, chuyên viên Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, sđt: 0932418888 hoặc Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Cục Đường bộ Việt Nam, D20, Tôn Thất Thuyết, KĐT mới, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 0243.8223593; Fax: 0243.8223592; Email: ntsc.vn@gmail.com; Webiste và Fanpage của Ủy ban ATGT Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn/.

        Kế hoạch tổ chức: 421 KH TÔ CHỨC VLV 2023 27 09 2023.signed.signed.signed.pdf
        Thể lệ cuộc thi:  THỂ LỆ VLV 27.9.2023.signed.pdf