Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh (Bến đi: Vĩnh Trụ -Bến đến: Ngã Tư Ga)

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh (Bến đi: Vĩnh Trụ -Bến đến: Ngã Tư Ga)
Sở GTVT vừa có văn bản gửi Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh (Bến đi: Vĩnh Trụ -Bến đến: Ngã Tư Ga).
         Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam nhận được Công văn số 15/CV- QC, ngày 08/5/2023 của Công ty TNHH Vận tải TM và Dịch vụ Quốc Cường (Hà Nam) về việc điều chỉnh giờ và tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định: Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại. Căn cứ nhu cầu đi lại của nhân dân trên tuyến và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, Sở GTVT Hà Nam đề nghị Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam) đi Bến xe Ngã Tư Ga (TP. Hồ Chí Minh) của Công ty TNHH Vận tải TM và Dịch vụ Quốc Cường với nội dung sau:

         - Mã tuyến: 5090.1612.A;

        - Bến đi: Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam).

        - Bến đến: Bến xe Ngã Tư Ga (TP. Hồ Chí Minh).

       - Cự ly: 1.750 Km

STTTrước khi điều chỉnhTrước khi điều chỉnhSố chuyến khai thác/ Tháng trước khi điều chỉnhSố chuyến khai thác/ Tháng sau khi điều chỉnh
Bến xe Vĩnh TrụBến xe Ngã Tư GaBến xe Vĩnh TrụBến xe Ngã Tư Ga
1Đi các ngày:  02-04-06-09-12-16-19-22-25-28            (Âm lịch)Về các ngày:  02-04-06-09-12-15-19-22-25-28                         (Âm lịch)Đi các ngày:  02-04-06-09-10-14-16-18-21-22-26-28 (Âm lịch)Về các ngày:  01-04-06-08-11-12-16-18-20-24-25-28            (Âm lịch)1012