Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021

Tin tức sự kiện  
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021
Ngày 25/12/2020, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. Đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

a1.jpg

 (Đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị)

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nam; các đồng chí lãnh đạo sở; Trưởng, phó các phòng quản lý nhà nước; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc sở; Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh; lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố và các thành phần liên quan.

Tại Hội nghị đồng chí Kiều Hồng Quảng - Phó Giám đốc Sở nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. Năm 2020, Sở Giao thông vận tải đã triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp thực hiện, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể:

- Công tác quản lý Nhà nước: Tham mưu kịp thời, có chất lượng, trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy định các lĩnh vực công tác của ngành; các cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển GTNT, xây dựng đầu tư hệ thống Quốc lộ, tỉnh lộ, các quy hoạch chi tiết chuyên ngành; Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với nguồn ngân sách địa phương; kế hoạch thu chi nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ địa phương năm 2020; cung cấp thông tin phục vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quản lý chặt chẽ quy hoạch đã được phê duyệt. Thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán; tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian, yêu cầu quy định. Hoàn thành vượt mức công tác thu phí và lệ phí. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở các quy định mới của Chính phủ và của Bộ GTVT, Sở đã sửa đổi, bổ sung, trình UBND tỉnh phê duyệt Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch Cải cách hành chính; kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền, kế hoạch nâng cao chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh tại Sở phù hợp với tình hình và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu vì sự hài lòng hơn nữa của người dân và doanh nghiệp; duy trì hệ thống Một cửa điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015.

- Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được chú trọng, tăng cường; bảo đảm khai thác hiệu quả, an toàn, giao thông thông suốt êm thuận, đặc biệt những ngày trước, trong và sau các dịp Lễ, Tết, sự kiện chính trị của địa phương. Công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn được giao.

- Công tác quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người lái: Tổ chức kiểm tra, giám sát các bến xe, các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải. Quản lý chặt chẽ việc khai thác các luồng tuyến, duy trì và đảm bảo trật tự vận tải trên các tuyến cố định, tuyến buýt, xe hợp đồng, xe taxi và tại các bến xe trên địa bàn; thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu cho các phương tiện theo quy định; nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tham mưu xử lý theo quy định. Quản lý chặt chẽ chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới giao thông. Thực hiện tốt công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe.

- Công tác bảo đảm trật tự ATGT: triển khai đồng bộ các giải pháp cải tạo điểm đen, tăng cường hệ thống trang thiết bị ATGT trên các tuyến đường, siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện ngay tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực đầu nguồn hàng (cảng, bến, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hoá lên xe ô tô…) theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao do đó góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giảm TNGT và hạn chế được tình trạng xe quá tải trên địa bàn.

- Lĩnh vực xây dựng cơ bản: Công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được đẩy mạnh trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, công tác quản lý các dự án đầu tư được chú trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Một số công trình, dự án đã được đưa vào khai thác, sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

- Công tác thanh tra, kiểm tra:  thường xuyên được tăng cường, triển khai kịp thời, đúng quy định, đúng trọng tâm, trọng điểm đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đúng quy định; Làm tốt công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, các đơn vị; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Sở và diện Tỉnh uỷ quản lý, tạo sự ổn định, đồng thuận trong cơ quan, tăng hiệu quả chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở.

- Chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp: Hiện nay, Sở GTVT có 04 đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, sở GTVT đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao; bố trí, sử dụng cán bộ, nhân viên phù hợp, hiệu quả.

Tại Hội nghị được nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị nhằm làm rõ hơn các kết quả đã đạt được cũng như đánh giá phân tích các tồn tại, nguyên nhân và bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021​ của các phòng, đơn vị thuộc Sở và các phòng kinh tế hạ tầng, QLĐT các huyện, thành phố, thị xã cũng như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhằm biểu dương, khích lế kịp thời sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết  của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong năm 2020 hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cờ thi đua xuất sắc cho 1 đơn vị, bằng khen cho 01 đơn vị thuộc sở và bằng khen cho 02 cá nhân.

a2.jpg

(Đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho tập thể và cá nhân)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nói chung, của đồng chí  Trần Xuân Dưỡng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói riêng đã quan tâm, sâu sát, ghi nhận những thành quả đạt được của Ngành GTVT cũng như các khó khăn của Ngành trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nghiêm các nhiệm vụ mà đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Ngành GTVT để làm tiền đề cho Ngành GTVT hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát triển bền vững trong năm 2021. Cụ thể: 

- Chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát văn bản QPPL; tập trung triển khai thực hiện các văn bản QPPL, các quy hoạch, các đề án đã được ban hành. Tawg cường chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ của ngành được Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao: thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2021; các dự án, công trình, nhiệm vụ trong kế hoạch, đặc biệt các nhiệm vụ còn tồn tại của năm 2020. Thực hiện công tác quản lý, bảo trì KCHTGT đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về chất lượng, tiến độ công trình, dự án đang triển khai và chất lượng các công trình đang khai thác.

- Thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên về bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông. Tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT đường thủy nội địa trong mùa mưa, lũ; bảo đảm ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm. Phối hợp kiểm soát xe quá khổ, quá tải và xe hết niên hạn sử dụng; xử lý hiệu quả các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; thực hiện đồng bộ công tác thẩm định, thẩm tra ATGT.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và giám sát thuộc lĩnh vực quản lý; kiểm soát có hiệu quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra, giám sát. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo với tinh thần không để tồn đọng đơn thư, vụ việc. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; phát hiện và xử lý triệt để vi phạm (nếu có).

- Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong các lĩnh vực GTVT theo hướng làm chủ công nghệ. Kiểm tra, đôn đốc việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường trong đầu tư phát triển KCHTGT năm 2021. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hợp tác về bảo vệ môi trường.

- Chú trọng công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động của ngành; tăng cường tuyên truyền công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Chủ động theo dõi những vấn đề dư luận xã hội và cử tri quan tâm; kịp thời giải quyết có hiệu quả và trả lời đầy đủ các kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu HĐND.

- Tổ chức thực hiện hiệu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy đảng trên tất cả các mặt công tác; chủ động nắm tình hình và định hướng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đảm bảo thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của ngành GTVT và cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ theo quy định của Chính phủ, của tỉnh; Tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch CCHC; kiểm soát TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, xử lý văn bản trên trục liên thông văn bản quốc gia.

- Tổ chức và đôn đốc thực hiện phương án PCTT&TKCN năm 2021 của Sở; thường xuyên rà soát, bổ sung, cập nhật phương án ứng phó, phương án phối hợp để kịp thời triển khai hoạt động khi có tình huống xảy ra, nhanh chóng bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn những tháng cuối năm.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI); nâng cao năng lực canh tranh của ngành GTVT, tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực GTVT, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

- Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, từ thiện, nhất là công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với ngành, với đất nước; đặc biệt là các hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm./.