Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng h...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh
Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Giao thông vận tải Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải.
       Theo đó, Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu và quy trình thủ tục vận chuyển hàng hóa và phòng chống dịch theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/05/2021 và văn bản số 898/BYT-MT ngày 07/2/2021của Bộ Y Tế về hướng dẫn phòng chống dịch Covid - 19 trong vận tải hàng hóa (có 2 văn bản đính kèm). Các đơn vị vận tải cần xây dựng phương án và liên hệ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) địa phương để được xét nghiệm Covid-19 cho lái, phụ xe; đồng thời liên hệ với Sở Giao thông vận tải địa phương để hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ cần thiết khác theo quy định. Yêu cầu tất cả các đơn vị vận tải khi hoạt động vận chuyển phải xuất trình hóa đơn, chứng từ, giấy vận tải, tài khoản truy cập dữ liệu thiết bị GSHT của đơn vị… cho lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát; đồng thời cam kết đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch nêu trên.
        Nội dung văn bản: 862.pdf​​