Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đảm bảo thích ứng an toàn, l...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Nhằm khôi phục lại hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới; Sở GTVT ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
      Theo đó, kế hoạch được áp dụng trong phạm vi đối với hoạt động vận tải lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và  đối tượng áp dụng: Các sở, ngành, lực lượng kiểm soát dịch, đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy nội địa; đơn vị vận tải nội bộ; bến xe, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng, bến thủy nội địa; đầu mối xếp dỡ hàng hóa khác; Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện, người đi theo phương tiện (đối với vận tải hàng hóa, vận tải người nội bộ) và hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải đường bộ và đường thủy nội địa; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải.
        Nội dung chi tiết kế hoạch: 1864.pdf