Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Tuyên truyền trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022, kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở, cụ thể:

- Số vụ vi phạm hành chính đã phát hiện: 92 vụ.

- Số vụ vi phạm hành chính đã xử phạt: 92 vụ.

- Số đối tượng (cá nhân, tổ chức) đã xử phạt: 133 đối tượng.

- Số tiền xử phạt: 1.682.450.000 đồng.

- Số vụ vi phạm chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự: 0.