Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khẩn trương thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Khẩn trương thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các bến xe khách trên địa bàn khẩn trương thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP.
       Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian qua Sở GTVT Hà Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định. Tuy nhiên, đến nay việc lắp đặt camera của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn còn hạn chế. Sở GTVT Hà Nam đề nghị: 
       1. Các đơn vị kinh doanh vận tải: 
       - Khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera để ghi, lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông đối với các phương tiện xe thuộc diện phải lắp camera (xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ trở lên; xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo) quy định tại khoản 2 Điều13, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 31/12/2021. 
      - Báo cáo kết quả thực hiện lắp camera theo mẫu đính kèm tại Phụ lục về Sở Giao thông vận tải Hà Nam trước ngày 12/12/2021 để tổng hợp báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (liên hệ đ/c Nguyễn Toàn Năng - phòng QLVT,PT&NL, số điện thoại zalo 0943320933). 
      2. Các Bến xe khách trên địa bàn: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan trong việc kiểm tra các phương tiện ra, vào bến phải thực hiện nghiêm các điều kiện về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định; tăng cường tuyên truyền đến lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải trong việc phải lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải xong trước ngày 31/12/2021 để tránh bị xử lý vi phạm từ ngày 01/01/2022.
       Nội dung văn bản: ​2213.pdf