Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lắp đặt, thống kê phương tiện kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Lắp đặt, thống kê phương tiện kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn yêu cầu lắp đặt, thống kê phương tiện kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.
       Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện một số nội dung sau: 
        Thống kê các loại phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera của đơn vị theo quy định (có phụ lục kèm theo). Báo cáo Sở Giao thông vận tải Hà Nam (qua Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái) trước ngày 03/01/2021 để tổng hợp báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 
        Trước ngày 01/7/2021 xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ, xe đầu kéo phải lắp camera theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 34 của Nghị định số 10/2020/NĐ -CP và các quy định, hướng dẫn về quản lý, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 13 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. ​
        Nội dung văn bản: 2049.pdf