Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; kế hoạch lựa chọn nhà...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa nền, mặt đường các đoạn Km1+00-Km1+400, Km3+400-Km3+800, Km5+600-Km5+700, ĐT.493
           Ngày 15/6/2018, Sở GTVT ban hành quyết định số 208/QĐ-SGTVT về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu  Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa nền, mặt đường các đoạn Km1+00-Km1+400, Km3+400-Km3+800, Km5+600-Km5+700, ĐT.493 gồm các nội dung: Điều tra, thu thập các số liệu cơ bảnKhảo sát đo vẽ địa hình (địa hình cấp III)Báo cáo kết quả khảo sátLập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trìnhVề kinh phí dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
​           Xem nội dung quyết định: 208.signed.pdf
Tin liên quan