Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố TTHC ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyếtSở GTVT Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định công bố TTHC ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyếtSở GTVT Hà Nam
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa có quyết định công bố TTHC và danh mục TTHC ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở GTVT Hà Nam.
        Theo đó, 06 TTHC ban hành mới và 04 TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực đường bộ.
         Quyết định công bố TTHC: 1949.pdf
         Quyết định công bố danh mục TTHC: 1950.pdf