Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến
         Theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải​ Công ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến về việc không hoạt động kinh doanh bằng xe ô tô; trả lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nam quyết định Thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu xe của Công ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến (Giấy phép KDVT bằng xe ô tô số 1772/GPKDVT ngày 12/9/2018 do Sở GTVT Hà Nam cấp). Công ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nêu trên chậm nhất trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký Quyết định này. Đồng thời dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải ngay sau khi Quyết định có hiệu lực.
           Nội dung quyết định: 299.pdf