Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên tuyến ĐT494C và ĐT495B

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên tuyến ĐT494C và ĐT495B
Từ ngày 01/6/2021 đến sáng 16/6/2021, Thanh tra Sở tập trung lực lượng, phương tiện kiểm tra trên tuyến ĐT.494C và ĐT.495B (khu vực đầu nguồn hàng)  nhằm kiểm soát tải trọng xe.
         Thực hiện ý kiến chỉ đạo cảu UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Thanh tra sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm ngăn chặn các phương tiện có dấu hiệu quá tải ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình của cầu, đường bộ. 

         Từ ngày 01/6/2021 đến sáng 16/6/2021, Thanh tra Sở tập trung lực lượng, phương tiện kiểm tra trên tuyến ĐT.494C và ĐT.495B (khu vực đầu nguồn hàng)  nhằm kiểm soát tải trọng xe. Kết quả: Kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 11 phương tiện vi phạm quá tải trọng (trong đó: 03 phương tiện quá tải trọng cho phép trên 150% ), phạt tiền 360 triệu đồng  (phạt cả chủ xe và lái xe), tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 11 trường hợp.

         Công tác kiểm soát, xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự; góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông vận tải, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn./.​


Thanh tra Sở