Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cung cấp Bảng giờ tàu sau Hè năm 2023 theo Kế hoạch chạy tàu của Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo cung cấp Bảng giờ tàu sau Hè năm 2023 theo Kế hoạch chạy tàu của Tổng công ty đường sắt Việt Nam
Để tăng cường công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt do địa phương đảm nhận; Sở Giao thông vận tải Hà Nam cung cấp Bảng giờ tàu sau Hè năm 2023 qua khu vực các địa phương thuộc tỉnh Hà Nam
Bảng giờ tàu theo Kế hoạch chạy tàu sau Hè 2023 khu vực tỉnh Hà Nam kèm theo Công văn số 555/CNHT-GSKT&ATGTĐS ngày 30/08/2023 của Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh:555.pdf