Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/11/20...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/11/2023 đến ngày 15/12/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo danh sách 39 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 103 phù hiệu ô tô các loại đã được cấp từ ngày 16/11/2023 đến ngày 15/12/2023