Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/7/202...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/7/2021 đến ngày 15/9/2021
        Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo 22 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và  53 phù hiệu ô tô do sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/7/2021 đến n​gày 15/9/2021 còn hiệu lực sử dụng.
       Danh sách GPKD và phù hiệu: ​1754.pdf