Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc
     Sở GTVT vừa có thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc. Theo đó, lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 khoá khóa K26, K27 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc dự kiến tổ chức vào ngày 03/12/2022 được điều chỉnh sát hạch vào sáng ngày 11/12/2022 tại Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
    Nội dung thông báo: 2153.pdf