Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô của Trường Trung cấp nghề Giao thông và xây dựng Việt Úc

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô của Trường Trung cấp nghề Giao thông và xây dựng Việt Úc

         Theo đó, lịch sát hạch ô tô tháng 5/2022, khoá sát hạch hạng B1 số tự động (B11) Khóa K81 và hạng B2 Khóa K161 của Trường Trung cấp nghề Giao thông và xây dựng Việt Úc dự kiến tổ chức vào ngày 10/5/2023 tại Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.

         Căn cứ tình hình công tác; Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo điều chỉnh lịch sát hạch khoá sát hạch nêu trên như sau:

TTHạng-Khoá

Lịch

sát hạch cũ

Lịch

sát hạch mới

Cơ sở đào tạoĐịa điểm sát hạch
1

B11- K81;

B2-K161

Ngày 10/5/2023
Ngày 27/5/2023Trường Trung cấp nghề Giao thông và xây dựng Việt ÚcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện​


   Đề nghị Trường Trung cấp nghề Giao thông và xây dựng Việt Úc phối hợp với phòng QLVT, PT&NL; Trung tâm sát hạch lái xe Việt Úc sắp xếp, bố trí lịch sát hạch và thông báo cho các học viên biết thực hiện./.​