Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công của Công ty TNHH Vận tải thương mại và Dịch vụ Quốc Cường...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công của Công ty TNHH Vận tải thương mại và Dịch vụ Quốc Cường (Tuyến Hà Nam - Nghệ An và ngược lại)
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công của Công ty TNHH Vận tải thương mại và Dịch vụ Quốc Cường (Tuyến Hà Nam - Nghệ An và ngược lại)
     
 Theo đó, căn cứ các quy định hiện hành, Sở Giao thông Vận tải Hà Nam thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công với nội dung sau: 
     1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã KDVT: Công ty TNHH Vận tải thương mại và Dịch vụ Quốc Cường; 
     2. Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm, xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; 
     3. Số điện thoại (Fax): 0988.762.713; 
     4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Số 2377/GPKDVT, ngày 14 tháng 08 năm 2022 do Sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp. Được tham gia khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh kể từ ngày 08/05/2023; 
     - Tên tuyến: Nơi đi Hà Nam; 
     - Nơi đến: Nghệ An và ngược lại; 
     - Bến xe đi: Vĩnh Trụ; 
     - Bến xe đến: Nam Đàn; 
     - Mã tuyến: 3790.1612.A; Cự ly vận chuyển: 270 km; 
     - Hành trình chạy xe và giờ xuất bến chi tiết tại phụ lục đính kèm. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày thông báo Công ty TNHH Vận tải thương mại và Dịch vụ Quốc Cường có trách nhiệm đưa xe và khai thác. Trường hợp sau 60 ngày kể từ ngày thông báo nếu Công ty TNHH Vận tải thương mại và Dịch vụ Quốc Cường không thực hiện đưa xe vào khai thác thì Thông báo này không còn hiệu lực.
      Nội dung chi tiết: ​801.pdf