Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng tháng 9/2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng tháng 9/2021
      Theo đó, ​căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;​ để ngăn ngừa các tổ chức và cá nhân sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị mất, phù hiệu còn hiệu lực hoặc chỉnh sửa phủ hiệu đã hết hạn sử dụng để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo 03 giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 78 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng tháng 9/2021.
       Danh sách cụ thể: 1753.pdf