Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô hết hạn không còn giá trị sử dụng đến ngày 15/11/2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô hết hạn không còn giá trị sử dụng đến ngày 15/11/2021
      Theo đó, căn cứ kết quả trích xuất dữ liệu Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đã hết hạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/11/2021 trên phần mềm Quản lý vận tải - Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến của Bộ GTVT. Sở GTVT Hà Nam thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan danh sách Giấy phép kinh doanh và phù hiệu xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp đã hết hạn không còn giá trị sử dụng gồm 56 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô và 179 phù hiệu xe ô tô.
       Danh sách chi tiết: 2092.pdf​​