Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng T11/2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng T11/2021
       Theo đó, căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh, báo mất phù hiệu xe của các đơn vị, hộ kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Để ngăn ngừa các tổ chức và cá nhân sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu còn hiệu lực hoặc chỉnh sửa phù hiệu đã hết hạn sử dụng để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải. Sở GTVT Hà Nam thông báo 05 Giấy phép kinh doanh vận tải và 36 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng tháng 11/2021.
       Danh sách chi tiết: 2093.pdf