Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.492 đoạn từ đập Phúc (Km4+00) đến ngã ...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.492 đoạn từ đập Phúc (Km4+00) đến ngã ba Cánh Diễm (Km13+00), trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam – giai đoạn I
Sở GTVT vừa có thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐT.492
       Theo đó, Sở GTVT Hà Nam chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để đưa vào sử dụng đối với công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.492 đoạn từ đập Phúc (Km4+00) đến ngã ba Cánh Diễm (Km13+00), trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam – giai đoạn I; Thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.492 đoạn từ đập Phúc (Km4+00) đến ngã ba Cánh Diễm (Km13+00), trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
         Nội dung thông báo: 219.pdf
Tin liên quan