Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 01/2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 01/2023
       Sở GTVT có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 01/2023. Theo đó, trong tháng 1/2023 tổ chức 03 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 07, 08 và 15 ​của các cơ sở đào tạo: Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam và trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc  tại các trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện:
        
TT​

THỜI GIAN

 SÁT HẠCH

KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCHGHI CHÚ
1Sáng 07/01/2023
K01Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
2Sáng 08/01/2023K01Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà NamTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
3Sáng 15/01/2023K02Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà NamTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện